2020 Liepos 05d, Sekmadienis
 • 08:00Programa
 • 08:05"Infostudija". Informacinė laida.(k.)
 • 08:25Rubrika „Kas? Kur? Kada?“
 • 08:35"Sveikatos medis". Sveikatinimo laida. (93)(k.)
 • 09:15"Senosios skrynios istorijos". Laida vaikams.(32)(k.)
 • 09:40Rubrika "Specialisto patarimai"
 • 09:50„Kuriantys". Pažintinė laida. (8)(k.)
 • 10:15Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
 • 10:25"Šiaulių žemės piliakalniai ir milžinkapiai". Pažintinė laida.(1)(k.)
 • 10:55"Radvilų Biržai". Pažintinė laida. (8)(k.)
 • 11:20"Infostudija". Informacinė laida.(k.)
 • 11:40 Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
 • 11:50"Lietuvos darželių gėlės". Pažintinė laida. (2)(k.)
 • 12:20 "Lietuvos dvarai. Platelių dvaro paslaptys". Pažintinė laida. (2)(k.)
 • 12:50 "Infostudija". Informacinė laida.(k.)
 • 13:10Rubrika "Specialisto patarimai"
 • 13:20"Keliaujanti biblioteka". Pažintinė laida.(17)(k.)
 • 13:50"Reportažai iš Lietuvos požemių. Vilniaus geto gyvybės arterija". Pažintinė laida. (5)(k.)
 • 14:15Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
 • 14:25 "Užrašyta raštuose". Pažintinė laida. (5)(k.)
 • 14:45 "Kai Lietuvos dar nebuvo. Vincas Kudirka". Pažintinė laida. (3)(k.)
 • 15:10Rubrika "Specialisto patarimai"
 • 15:20"Vyrų šešėlyje. Nijolė Gaškaitė Žemaitienė". Pažintinė laida.(30)(k.)
 • 15:45"UNESCO objektai Lietuvoje. Kryždirbystė ir kryžių simbolika". Pažintinė laida.(5)(k.)
 • 16:15"Mokslo sriuba". Mokslo ir technologijų populiarinimo laida. (2)(k.)
 • 16:40Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
 • 16:50"Pamiršti vardai II. Jurgis Ambraziejus Pabrėža. Pažintinė laida. (4)(k.)
 • 17:20"Таuro ragas". Laida apie medžioklę. (k.)
 • 17:45 "Sodžius". Laida apie Šiaulių rajoną. (157)(k.).(
 • 18:15"Tiek žinių: kalba ekspertas" . Svarbiausios dienos žinios Laisvės TV formatu.
 • 18:30"Infostudija". Informacinė laida.
 • 18:50"Gydomės Šiaulių ligoninėje". Laida apie mediciną.(k.)
 • 19:20"Susitikime prie Kruojos". Laida apie Pakruojo rajoną. (56)(k.)
 • 19:50"Labas iš Kelmės". Laida apie Kelmės rajoną. (44)(k.)
 • 20:20"Ventos vingiais". Laida apie Akmenės rajoną. (81)(k.)
 • 20:50Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
 • 21:00"Infostudija". Informacinė laida.
 • 21:20Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
 • 21:30 "Nidos plenerų potėpiai". Pažintinė laida. (2)(k.)
 • 22:00"Dingusio pasaulio pėdsakais. Žydiškieji Šiauliai". Pažintinė laida.(2)(k.)
 • 22:30"Mūsų praeities beieškant". Pažintinė laida. (92)(k.)
 • 23:00"Infostudija". Informacinė laida.
 • 23:20Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
 • 23:30 Naktinės pramogos (S)
 • 04:00Programos pabaiga
..