2020 Vasario 27d, Ketvirtadienis
 • 08:00Programa
 • 08:05"Infostudija". Informacinė laida.(k.)
 • 08:25Rubrika „Kas?-Kur?-Kada?“
 • 08:35"Sveikatos medis". Sveikatinimo laida. (70)(k.)
 • 09:15"Reportažai iš Lietuvos požemių, Vilniaus gynybinis žiedas". Pažintinė laida. (4)(k.)
 • 09:45"Reikalingas žmogus". Pažintinė laida, skirta Šiaulių m. Garbės piliečio, menotyrininko Vytenio Rimkaus jubiliejui. (k.)
 • 09:55„ Nepriklausomybės kovų verpetuose". Pažintinė laida. (2)(k.)
 • 10:25 Rubrika "Specialisto patarimai"
 • 10:35"Tarp mūzos ir cenzūros.Augustino Savicko pasakojimai." Pažintinė laida. (3)(k.)
 • 11:05Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
 • 11:15"Infostudija". Informacinė laida.(k.)
 • 11:35"Vilnia Vilniaus motina. Vilnelei paliepus, man panorėjus". Pažintinė laida.(3)(k.)
 • 12:00 Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
 • 12:10"Žemaičių vyskupystė. Žemaičių vyskupystė XVII - XIX a.". Pažintinė laida. (2)(k.)
 • 12:40"Žingsniai į pradžią. Karyba". Pažintinė laida.(3)(k.)
 • 13:10 "Infostudija". Informacinė laida.(k.)
 • 13:30Rubrika "Specialisto patarimai"
 • 13:40"Keliaujanti biblioteka". Pažintinė laida.(5)(k.)
 • 14:10Rubrika "Specialusis reportažas". (189)
 • 14:20"Žemaitijos kraštas". Pažintinė laida.(3)(k.)
 • 14:50Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
 • 15:00"Kalnai mano gyvenimas. Trispalvė aukščiausiose žemynų viršūnėse". Pažintinė laida. (5)(k.)
 • 15:30"Vyrų šešėlyje. Archiologė Marija Gimbutienė". Pažintinė laida.(7)(k.)
 • 16:00"Karo ir pokario vaikai". Pažintinė laida.(1)(k.)
 • 16:25"Mokslo sriuba". Mokslo ir technologijų populiarinimo laida. (35)(k.)
 • 16:55Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
 • 17:05 "Pasaulio Lietuviai. Ray Bartkus". Pažintinė laida.(1)(k.)
 • 17:35"Таuro ragas". Laida apie medžioklę. (k.)
 • 18:00 Rubrika "Specialisto patarimai"
 • 18:10"Sodžius". Laida apie Šiaulių rajoną. (k.)
 • 18:30„Infostudija". informacinė laida.
 • 18:50"Labas iš Kelmės". Laida apie Kelmės rajoną. (38)(k.)
 • 19:20 "Susitikime prie Kruojos". Laida apie Pakruojo rajoną. (53)(k.)
 • 19:50"Lietuvos aviacija. Pradžios pabaiga". Pažintinė laida.(1)
 • 20:20„Gydomės Šiaulių ligoninėje". Laida apie mediciną.
 • 20:50Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
 • 21:00„Infostudija". informacinė laida.
 • 21:20Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
 • 21:30„O buvo taip...". Pažintinė laida. (24)
 • 22:00"Septyni Šiaulių dramos teatro dešimtmečiai". Pažintinė laida. (7)(k.)
 • 22:30"Mūsų praeities beieškant". Pažintinė laida. (10)(k.)
 • 23:00„Infostudija". informacinė laida.
 • 23:20"Nykstantys ir išnykę Šiaulių rajono vietovardžiai". Pažintinė laida.(1)(k.)
 • 23:35 Naktinės pramogos (S)
 • 04:00Programos pabaiga
..