2020 Gruodžio 05d, Šeštadienis
 • 08:00Techninė profilaktika
 • 15:00"Susitikimai". Pokalbių laida.(45)(k.)
 • 15:45"Senosios skrynios istorijos". Laida vaikams.(5)(k.)
 • 16:10"Gyvoji Sūduvos istorija. Piliakalnių takais". Pažintinė laida. (19)(k.)
 • 16:40"Sveikatos medis". Sveikatinimo laida. (112)(k.)
 • 17:25"Savaitės aktualijos". Informacinė laida su vertimu į gestų kalbą. (76)(k.)
 • 17:55"Anykštėnai - laisvės gynėjai. Prima Bučytė - Petrylienė". Pažintinė laida. (3)(k.)
 • 18:20Rubrika "Specialusis reportažas". (184)
 • 18:30„Infostudija". Informacinė laida.
 • 18:50Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
 • 19:00 "Gydomės Šiaulių ligoninėje". Laida apie mediciną. (k.)
 • 19:30"Išlikimas. Kalbėjimas su akmeniu". Pažintinė laida. (3)(k.)
 • 19:50 "Lietuvos bažnyčios. Lauksodžio šv. Aloyzo bažnyčia". Pažintinė laida. (20)
 • 20:05"Renovacijos nauda Jums ir Šiauliams". Informacinė pokalbių laida.(k.)
 • 20:50Rubrika "Specialisto patarimai"
 • 21:00„Infostudija". Informacinė laida.
 • 21:20"Tiek žinių". Svarbiausios dienos žinios Laisvės TV formatu.
 • 21:30Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
 • 21:40"Kontrolinis šūvis". Pokalbių laida.(3)
 • 22:10"Vyrų šešėlyje. Elza - žvalgybininkė Marcelė Kubiliūtė". Pažintinė laida.(6)(k.)
 • 22:35"Vardai. Darbai. Vietovardžiai". Pažintinė laida. (3)(k.)
 • 23:00„Infostudija". Informacinė laida.
 • 23:20"Tiek žinių". Svarbiausios dienos žinios Laisvės TV formatu.(k.)
 • 23:30Naktinės pramogos. (S)
 • 04:00Programos pabaiga
..