2020 Rugsėjo 26d, Šeštadienis
 • 08:55Programa.
 • 09:00"Infostudija". Informacinė laida.(k.)
 • 09:15Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
 • 09:25 "Labas iš Kelmės". Laida apie Kelmės rajoną. (41)(k.)
 • 09:55"Lietuvos bažnyčios. Polekėlės švč. Mergelės Marijos širdies bažnyčia". Pažintinė laida. (71)(k.)
 • 10:25"Ventos vingiais". Laida apie Akmenės rajoną. (79)(k.)
 • 10:55Rubrika "Specialisto patarimai".
 • 11:05"Sveikatos medis". Sveikatinimo laida. (80)
 • 11:45"Senosios skrynios istorijos". Laida vaikams.(19)
 • 12:20Rubrika "Specialusis reportažas". (199)
 • 12:30"Infostudija". Pirmadienio įvykiai, aktualijos, komentarai. (k.)
 • 12:50Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
 • 13:00"Infostudija". Antradienio įvykiai, aktualijos, komentarai. (k.)
 • 13:15"Lietuvos bažnyčios. Kražių švč. Mergelės Marijos Nekalto prasidėjimo bažnyčia ". Pažintinė laida. (12)
 • 13:30 "Infostudija". Trečiadienio įvykiai, aktualijos, komentarai. (k.)
 • 13:45Rubrika "Specialisto patarimai".
 • 13:55"Infostudija". Ketvirtadienio įvykiai, aktualijos, komentarai. (k.)
 • 14:10"Lietuvos bažnyčios. Juodeikių šv. Jono Krikštytojo bažnyčia". Pažintinė laida. (18)
 • 14:30"Infostudija". Penktadienio įvykiai, aktualijos, komentarai. (k.)
 • 14:45Rubrika "Kas? Kur? Kada?
 • 14:55"Infostudija". Pirmadienio įvykiai, aktualijos, komentarai. (k.)
 • 15:15"Lietvos bažnyčios. Nemakščių šv. Trejybės bažnyčia". Pažintinė laida. (13)
 • 15:30"Infostudija". Antradienio įvykiai, aktualijos, komentarai. (k.)
 • 15:45Rubrika "Specialisto patarimai"
 • 15:55 "Infostudija". Trečiadienio įvykiai, aktualijos, komentarai. (k.)
 • 16:10"Lietuvos bažnyčios. Kriaunonių šv. Juozapo bažnyčia". Pažintinė laida. (24)
 • 16:30"Infostudija". Ketvirtadienio įvykiai, aktualijos, komentarai. (k.)
 • 16:45Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
 • 16:55"Infostudija". Penktadienio įvykiai, aktualijos, komentarai. (k.)
 • 17:10"Lietuvos bažnyčios. Rudiškių šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčia". Pažintinė laida. (22)
 • 17:30"Nežinoma Čekijos Lietuva.Gediminaičių pėdsakai Čekų žemėse. Kunigaikštis Butautas". Pažintinė laida.(2)
 • 18:00"Vyrų šešėlyje. Liuda Vienožinskaitė - Purėnienė". Pažintinė laida.(17)
 • 18:25Rubrika "Specialisto patarimai"
 • 18:35"Jūros pavilioti. Jūrų skautai tarpukario Lietuvoje". Pažintinė laida. (2)
 • 19:10"Nykstantys ir išnykę Šiaulių rajono vietovardžiai". Pažintinė laida.(10)(k.)
 • 19:30"Savaitės aktualijos". Informacinė laida su vertimu į gestų kalbą. (57)
 • 20:00"Radvilų Biržai". Pažintinė laida. (1)(k.)
 • 20:30Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
 • 20:40"Susitikimai". Pokalbių laida. (11)
 • 21:25Rubrika "Specialisto patarimai"
 • 21:35 "Таuro ragas". Laida apie medžioklę. (k.)
 • 22:00"Grupė "Studija" ir Rūta Ščiogolevaitė". Koncertas.(k.)
 • 23:20"Mokslo sprendimai". Pažintinė laida.(4)(k.)
 • 23:30Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
 • 23:40Naktinės pramogos. (S)
 • 04:00Programos pabaiga
..