2020 Vasario 27d, Ketvirtadienis
 • 08:00Programa.
 • 08:05 "Infostudija". Informacinė laida.(k.)
 • 08:25Rubrika „Kas?-Kur?-Kada?“
 • 08:35"Žemaičių vyskupystė. Žemaičių vyskupystė XVII - XIX a.". Pažintinė laida. (2)(k.)
 • 09:05Rubrika "Gamta gydo"
 • 09:15"Sausio 13-oji". Dokumentinis filmas.(k.)
 • 09:45 "Karo ir pokario vaikai". Pažintinė laida.(1)(k.)
 • 10:10Rubrika "Specialisto patarimai".
 • 10:20 "Infostudija". Informacinė laida.(k.)
 • 10:40 "Žingsniai į pradžią. Karyba". Pažintinė laida.(3)(k.)
 • 11:10Rubrika "Specialisto patarimai".
 • 11:20„Žmogus ir gyvūnas“. Pažintinė laida.(283)(k.)
 • 11:50 "Infostudija". Informacinė laida.(k.)
 • 12:10Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
 • 12:20"Pasaulio Lietuviai. Ray Bartkus". Pažintinė laida.(1)(k.)
 • 12:50 "Žemaitijos kraštas". Pažintinė laida.(3)(k.)
 • 13:20"Gyvoji Sūduvos istorija. Sudargas". Pažintinė laida. (21)(k.)
 • 13:50Rubrika "Specialisto patarimai".
 • 14:00"Kalnai-mano gyvenimas. Trispalvė aukščiausiose žemynų viršūnėse". Pažintinė laida. (5)(k.)
 • 14:30"Vyrų šešėlyje. Archiologė Marija Gimbutienė". Pažintinė laida.(7)(k.)
 • 15:00Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
 • 15:10"Susitikimai". Pokalbių laida. (1)(k.)
 • 15:50Rubrika "Specialusis reportažas". (189)
 • 16:00"Lietuvos mokslininkai. Mindaugas Zaremba". Pažintinė laida. (6)(k.)
 • 16:30"Mūsų praeities beieškant". Pažintinė laida. (10)(k.)
 • 17:00"Vilnia Vilniaus motina. Vilnelei paliepus, man panorėjus". Pažintinė laida.(3)(k.)
 • 17:30 Rubrika „Specialisto patarimai“.
 • 17:40"Nykstantys ir išnykę Šiaulių rajono vietovardžiai". Pažintinė laida.(1)(k.)
 • 18:00"Reportažai iš Lietuvos požemių. Vilniaus gynybinis žiedas". Pažintinė laida. (4)(k.)
 • 18:30 "Infostudija". Informacinė laida.
 • 18:50Rubrika "Kas? kur? Kada?"
 • 19:00"Išgirsk mano istoriją". Pažintinė laida. (4)(k.)
 • 19:30"Septyni Šiaulių dramos teatro dešimtmečiai". Pažintinė laida.(7)
 • 20:00"Žaidžiame indėnais". Pažintinė laida.(k.)
 • 20:20„Nepriklausomybės kovų verpetuose". Pažintinė laida. (2)(k.)
 • 20:50Rubrika "Kas? kur? Kada?"
 • 21:00"Infostudija". Informacinė laida.
 • 21:20Rubrika „Specialisto patarimai“.
 • 21:30 "Labas iš Kelmės". Laida apie Kelmės rajoną. (38)(k.)
 • 22:00"Tauro ragas". Laida medžiotojams.
 • 22:25"Mokslo sriuba". Mokslo ir technologijų populiarinimo laida. (35)(k.)
 • 22:50 Rubrika „Specialisto patarimai“.
 • 23:00"Infostudija". Informacinė laida.
 • 23:20"Reikalingas žmogus". Pažintinė laida, skirta Šiaulių m. Garbės piliečio, menotyrininko Vytenio Rimkaus jubiliejui. (k.)
 • 23:30"Naktinės pramogos". (S)
 • 04:00Programos pabaiga
..