2020 Rugpjūčio 06d, Ketvirtadienis
 • 08:00Programa
 • 08:05"Infostudija". Informacinė laida.(k.)
 • 08:25Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
 • 08:35"Sveikinimai ir pasisveikinimai". Muzikinė programa.(k.)
 • 09:05 "Savaitės aktualijos". Informacinė laida su vertimu į gestų kalbą. (47)(k.)
 • 09:35"Išgirsk mano istoriją". Pažintinė laida. (4)(k.)
 • 10:05Rubrika "Specialisto patarimai".
 • 10:15"Septyni Šiaulių dramos teatro dešimtmečiai". Pažintinė laida.(6)(k.)
 • 10:45"Pasaulio Lietuviai. Ray Bartkus". Pažintinė laida.(1)(k.)
 • 11:10Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
 • 11:20"Gyvoji Sūduvos istorija. Sudargas". Pažintinė laida. (21)(k.)
 • 11:50"Infostudija". Informacinė laida.(k.)
 • 12:10Rubrika "Specialisto patarimai".
 • 12:20"Kalnai-mano gyvenimas. Trispalvė aukščiausiose žemynų viršūnėse". Pažintinė laida. (5)(k.)
 • 12:50"Mūsų pareities beieškant". Pažintinė laida. (10)(k.)
 • 13:20Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
 • 13:30"Infostudija". Informacinė laida.(k.)
 • 13:50"Lietuvos mokslininkai.Mindaugas Zaremba". Pažintinė laida. (6)(k.)
 • 14:20Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
 • 14:30"Žemaitijos kraštas". Pažintinė laida.(3)(k.)
 • 15:00"Vilnia Vilniaus motina. Vilnelei paliepus, man panorėjus". Pažintinė laida.(3)(k.)
 • 15:30Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
 • 15:40"Karo ir pokario vaikai". Pažintinė laida.(1)(k.)
 • 16:10"Tauro ragas". Laida medžiotojams.(k.)
 • 16:35"Vyrų šešėlyje. Archiologė Marija Gimbutienė". Pažintinė laida.(7)(k.)
 • 17:00"Tarp mūzos ir cenzūros. Augustino Savicko pasakojimai." Pažintinė laida. (3)(k.)
 • 17:30 "Žingsniai į pradžią. Karyba". Pažintinė laida.(3)(k.)
 • 18:00„Nepriklausomybės kovų verpetuose". Pažintinė laida. (2)(k.)
 • 18:30„Infostudija". informacinė laida.
 • 18:50"Keliaujanti biblioteka". Pažintinė laida.(5)(k.)
 • 19:20"Sodžius". Laida apie Šiaulių rajoną.
 • 19:40"Nykstantys ir išnykę Šiaulių rajono vietovardžiai". Pažintinė laida.(1)(k.)
 • 20:00"Susitikimai". Pokalbių laida. (1)(k.)
 • 20:50 Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
 • 21:00„Infostudija". informacinė laida.
 • 21:20Rubrika "Gamta gydo"
 • 21:30 "Reportažai iš Lietuvos požemių.Vilniaus gynybinis žiedas". Pažintinė laida. (4)
 • 22:00"Žemaičių vyskupystė. Žemaičių vyskupystė XVII - XIX a.". Pažintinė laida. (2)(k.)
 • 22:30"Mokslo sriuba". Mokslo ir technologijų populiarinimo laida. (35)(k.)
 • 23:00„Infostudija". informacinė laida.
 • 23:20Rubrika "Specialisto patarimai".
 • 23:30Naktinės pramogos (S)
 • 04:00Programos pabaiga
..