2020 Rugpjūčio 06d, Ketvirtadienis
 • 09:00Programa.
 • 09:05"Sodžius". Laida apie Šiaulių rajoną. (k.)
 • 09:20Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
 • 09:30„Žmogus ir gyvūnas“. Pažintinė laida.(283)(k.)
 • 10:00"Tauro ragas". Laida medžiotojams.(k.)
 • 10:30„Gydomės Šiaulių ligoninėje". Laida apie mediciną. (k.)
 • 11:00"Sveikinimai ir pasisveikinimai". Muzikinė programa.(k.)
 • 11:30 "Savaitės aktualijos". Informacinė laida su vertimu į gestų kalbą. (47)
 • 12:00Rubrika "Specialisto patarimai"
 • 12:10"Susitikimai". Pokalbių laida.(1)
 • 13:00"Žemaitijos kraštas". Pažintinė laida.(3)
 • 13:25"Išgirsk mano istoriją". Pažintinė laida. (4)(k.)
 • 13:50Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
 • 14:00"Tarp mūzos ir cenzūros. Augustino Savicko pasakojimai." Pažintinė laida. (3)
 • 14:30Rubrika "Specialisto patarimai"
 • 14:40"Keliaujanti biblioteka". Pažintinė laida.(5)(k.)
 • 15:10"Lietuvos mokslininkai. Mindaugas Zaremba". Pažintinė laida. (6)(k.)
 • 15:40"Pasaulio Lietuviai. Ray Bartkus". Pažintinė laida.(1)
 • 16:10 Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
 • 16:20"Vilnia Vilniaus motina. Vilnelei paliepus, man panorėjus". Pažintinė laida.(3)
 • 16:45 "Žingsniai į pradžią. Karyba". Pažintinė laida.(3)(k.)
 • 17:10 Rubrika "Specialisto patarimai"
 • 17:20"Septyni Šiaulių dramos teatro dešimtmečiai". Pažintinė laida.(6)(k.)
 • 17:50"Mūsų praeities beieškant". Pažintinė laida. (10)
 • 18:20Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
 • 18:30"Mokslo sriuba". Mokslo ir technologijų populiarinimo laida. (35)
 • 19:00„ Nepriklausomybės kovų verpetuose". Pažintinė laida. (2)(k.)
 • 19:30"Žemaičių vyskupystė. Žemaičių vyskupystė XVII - XIX a.". Pažintinė laida. (2)
 • 20:00Rubrika "Specialisto patarimai"
 • 20:10"Radviliškis šiandien ir rytoj". Laida apie Radviliškio rajoną. (k.)
 • 20:40"Kalnai-mano gyvenimas. Trispalvė aukščiausiose žemynų viršūnėse". Pažintinė laida. (5)(k.)
 • 21:05"Reportažai iš Lietuvos požemių. KGB vidaus kalėjimas". Pažintinė laida. (3)(k.)
 • 21:30Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
 • 21:40"Nykstantys ir išnykę Šiaulių rajono vietovardžiai". Pažintinė laida. (13)(k.)
 • 22:00 Rubrika "Specialusis reportažas". (189)
 • 22:10"Jono Meko antologija". Dokumetinis filmas.
 • 23:15Rubrika "Specialisto patarimai"
 • 23:25"Naktinės pramogos". (S)
 • 04:00Programos pabaiga.
..