2020 Vasario 19d, Trečiadienis
 • 08:00Programa
 • 08:05"Infostudija". Informacinė laida.(k.)
 • 08:25Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
 • 08:35"Sveikinimų koncertas". Muzikinė programa.(k.)
 • 09:05"Savaitės aktualijos". Informacinė laida su vertimu į gestų kalbą. (35)(k.)
 • 09:35"Lietuviškų vaikų knygų iliustruotojai.Algirdas Steponavičius". Pažintinė laida. (2)(k.)
 • 10:05Rubrika "Specialisto patarimai".
 • 10:15"Laikas bėga šešėliu". Pažintinė laida. (2)(k.)
 • 10:45"Žmonės - miesto dvasia". Pažintinė laida. (1)(k.)
 • 11:15Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
 • 11:25"Gyvoji Sūduvos istorija. Akmenynai". Pažintinė laida. (7)(k.)
 • 11:50"Infostudija". Informacinė laida.(k.)
 • 12:10Rubrika "Specialisto patarimai".
 • 12:20"Praeities kartų liudytojai. Marių švyturiai". Pažintinė laida. (5)(k.)
 • 12:50"Mūsų pareities beieškant". Pažintinė laida. (24)(k.)
 • 13:20Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
 • 13:30"Infostudija". Informacinė laida.(k.)
 • 13:50"Šventės ir tradicijos. Laidotuvių tradicijos". Pažintinė laida.(3)(k.)
 • 14:20Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
 • 14:30"Signatarų laiškai". Pažintinė laida. (2)(k.)
 • 15:00 "Pėdsakai veda į Lietuvą. Rugenio sala - senoji pagonių žemė". Pažintinė laida. (1)(k.)
 • 15:30Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
 • 15:40"Nežinoma Čekijos Lietuva. Gediminaičių pėdsakai Čekų žemėse. Kunigaikštis Butautas". Pažintinė laida.(2)(k.)
 • 16:10"Tauro ragas". Laida medžiotojams.(k.)
 • 16:35"Vyrų šešėlyje. Petronėlė Kromelytė - Gerlikienė". Pažintinė laida.(42)(k.)
 • 17:00"Vilniaus universiteto didieji. Mokslininkai". Pažintinė laida. (5)(k.)
 • 17:30"Lietuvą kuriame kartu. Slavų tautos". Pažintinė laida. (1 )(k.)
 • 18:00"Šiauliai - žemaičių kraštas". Pažintinė laida. (1)(k.)
 • 18:30„Infostudija". informacinė laida.
 • 18:50"Keliaujanti biblioteka". Pažintinė laida.(16)(k.)
 • 19:20"Sodžius". Laida apie Šiaulių rajoną.
 • 19:40Rubrika "Specialusis reportažas". (175)
 • 19:50"Nykstantys ir išnykę Šiaulių rajono vietovardžiai". Pažintinė laida.(6)(k.)
 • 20:05"Susitikimai. Marius Lasinskas". Pokalbių laida. (54)(k.)
 • 20:50 Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
 • 21:00„Infostudija". informacinė laida.
 • 21:20Rubrika "Gamta gydo"
 • 21:30 "1863 sukilimas. Tremtis". Pažintinė laida. (5)
 • 22:00"Gyvenimo metodas. Artūras Areima". Pažintinė laida. (8)(k.)
 • 22:30"Mokslo sriuba". Mokslo ir technologijų populiarinimo laida. (21)(k.)
 • 22:50Rubrika "Specialisto patarimai".
 • 23:00„Infostudija". informacinė laida.
 • 23:30Naktinės pramogos (S)
 • 04:00Programos pabaiga
..