2020 Vasario 19d, Trečiadienis
 • 09:00Programa.
 • 09:05"Sodžius". Laida apie Šiaulių rajoną. (k.)
 • 09:20Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
 • 09:30„Žmogus ir gyvūnas“. Pažintinė laida.(280)
 • 10:00"Tauro ragas". Laida medžiotojams.(k.)
 • 10:30„Gydomės Šiaulių ligoninėje". Laida apie mediciną. (k.)
 • 11:00"Sveikinimų koncertas". Muzikinė programa.(k.)
 • 11:30"Savaitės aktualijos". Informacinė laida su vertimu į gestų kalbą. (35)(k.)
 • 12:00Rubrika "Specialisto patarimai"
 • 12:10"Susitikimai. Marius Lasinskas. Pokalbių laida.(54)(k.)
 • 12:50"Vilniaus universiteto didieji. Mokslininkai". Pažintinė laida. (5)(k.)
 • 13:20"Lietuviškų vaikų knygų iliustruotojai. Algirdas Steponavičius". Pažintinė laida. (2)(k.)
 • 14:00Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
 • 14:10"Signatarų laiškai". Pažintinė laida. (2)
 • 14:35Rubrika "Specialisto patarimai"
 • 14:45"Keliaujanti biblioteka". Pažintinė laida.(16)(k.)
 • 15:15"Praeities kartų liudytojai. Marių švyturiai". Pažintinė laida. (5)(k.)
 • 15:40"Žmonės - miesto dvasia". Pažintinė laida. (1)
 • 16:10 Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
 • 16:20"Pėdsakai veda į Lietuvą. Rugenio sala - senoji pagonių žemė". Pažintinė laida. (1)
 • 16:45 "Lietuvą kuriame kartu. Slavų tautos". Pažintinė laida. (1 )(k.)
 • 17:10 Rubrika "Specialisto patarimai"
 • 17:20"Laikas bėga šešėliu". Pažintinė laida. (2)(k.)
 • 17:45"Mūsų pareities beieškant". Pažintinė laida. (24)
 • 18:15Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
 • 18:25"Mokslo sriuba". Mokslo ir technologijų populiarinimo laida. (21)
 • 18:50 "Šventės ir tradicijos. Laidotuvių tradicijos". Pažintinė laida.(3)(k.)
 • 19:20"Gyvenimo metodas. Artūras Areima". Pažintinė laida. (8)
 • 19:50Rubrika "Specialisto patarimai"
 • 20:00"Radviliškis šiandien ir rytoj". Laida apie Radviliškio rajoną. (k.)
 • 20:30"Požemių labirintuose. Pakruojo dvaro požemių labirintuose". Pažintinė laida. (1)(k.)
 • 21:00"1863 sukilimas. Sukilimo vadovybė". Pažintinė laida.(4)(k.)
 • 21:30Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
 • 21:40"Nykstantys ir išnykę Šiaulių rajono vietovardžiai". Pažintinė laida. (7)(k.)
 • 21:55"Tiesos kryžkelės". Dokumentinis filmas buvusiam Šiaulių miesto burmistrui Jackui Sondeckiui atminti.(k.)
 • 22:55"Gandrai visada grįžta namo". Dokumentinis filmas. (k.)
 • 23:25"Naktinės pramogos". (S)
 • 04:00Programos pabaiga.
..