2020 Vasario 19d, Trečiadienis
 • 08:00Programa.
 • 08:05"Infostudija". Informacinė laida.(k.)
 • 08:25Rubrika „Kas?-Kur?-Kada?“
 • 08:35"Gyvenimo metodas. Jurgis Brėdikis". Pažintinė laida. (7)(k.)
 • 09:05Rubrika "Gamta gydo"
 • 09:15"Kuriantys". Pažintinė laida. (8)(k.)
 • 09:45"Nežinoma Čekijos Lietuva. Adalbertas Vaitiekus ir kryžiaus žygiai". Pažintinė laida.(1)(k.)
 • 10:10Rubrika "Specialisto patarimai".
 • 10:20"Infostudija". Informacinė laida.(k.)
 • 10:40 "Lietuvą kuriame kartu. Slavų tautos". Pažintinė laida. (1 )(k.)
 • 11:10Rubrika "Specialisto patarimai".
 • 11:20„Žmogus ir gyvūnas“. Pažintinė laida.(279)(k.)
 • 11:50"Infostudija". Informacinė laida.(k.)
 • 12:10Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
 • 12:20"Panevėžio pastatų istorijos. Panevėžio katedra". Pažintinė laida. (3)(k.)
 • 12:45"Šventės ir tradicijos. Laidotuvių tradicijos". Pažintinė laida.(3)(k.)
 • 13:15"Gyvoji Sūduvos istorija. Krosna". Pažintinė laida. (6)(k.)
 • 13:45Rubrika "Specialisto patarimai".
 • 13:55"Požemių labirintuose. Pakruojo dvaro požemių labirintuose". Pažintinė laida. (1)(k.)
 • 14:20"Vyrų šešėlyje. Ramutė Stačiokaitė - Ledienė". Pažintinė laida.(41)(k.)
 • 14:50Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
 • 15:00"Tiesos kryžkelės". Dokumentinis filmas buvusiam Šiaulių miesto burmistrui Jackui Sondeckiui atminti.(k.)
 • 16:05"Praeities kartų liudytojai. Marių švyturiai". Pažintinė laida. (5)(k.)
 • 16:30"Mūsų praeities beieškant". Pažintinė laida. (25)(k.)
 • 17:00"Signatarų laiškai". Pažintinė laida. (1)(k.)
 • 17:30 Rubrika „Specialisto patarimai“.
 • 17:40"Nykstantys ir išnykę Šiaulių rajono vietovardžiai". Pažintinė laida.(7)(k.)
 • 18:00"1863 sukilimas. Sukilimo vadovybė. Pažintinė laida. (4)(k.)
 • 18:30 "Infostudija". Informacinė laida.
 • 18:50"Lietuviškų vaikų knygų iliustruotojai. Algirdas Steponavičius". Pažintinė laida. (2)
 • 19:20"Laikas bėga šešėliu". Pažintinė laida. (2)(k.)
 • 19:50"Keliaujanti biblioteka". Paintinė laida. (16)(k.)
 • 20:20"Šiauliai - žemaičių kraštas". Pažintinė laida. (1)
 • 20:50Rubrika "Kas? kur? Kada?"
 • 21:00"Infostudija". Informacinė laida.
 • 21:20Rubrika „Specialisto patarimai“.
 • 21:30 "Labas iš Kelmės". Laida apie Kelmės rajoną. (35)(k.)
 • 22:00"Tauro ragas". Laida medžiotojams.
 • 22:25"Mokslo sriuba". Mokslo ir technologijų populiarinimo laida. (20)(k.)
 • 22:50 Rubrika „Specialisto patarimai“.
 • 23:00"Infostudija". Informacinė laida.
 • 23:20Rubrika "Specialusis reportažas" (175)
 • 23:30"Naktinės pramogos". (S)
 • 04:00Programos pabaiga
..