2020 Birželio 05d, Penktadienis
 • 08:00Programa
 • 08:05"Infostudija". Informacinė laida.(k.)
 • 08:25Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
 • 08:35"Tradicijų šaknys". Pažintinė laida. (3)(k.)
 • 09:05"Savaitės aktualijos". Informacinė laida su vertimu į gestų kalbą. (32)(k.)
 • 09:35"Kalba gimtoji lūposna įdėta. Žemaitiška Kelmiškių tarmė". Pažintinė laida. (2)(k.)
 • 09:05Rubrika "Specialisto patarimai".
 • 10:15"Laikas bėga šešėliu". Pažintinė laida. (1 )(k.)
 • 10:45"Panevėžio pastatų istorijos. Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia". Pažintinė laida. (2)(k.)
 • 11:15Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
 • 11:25"Gyvoji Sūduvos istorija. Pajavonys". Pažintinė laida. (4)(k.)
 • 11:50"Infostudija". Informacinė laida.(k.)
 • 12:10Rubrika "Specialisto patarimai".
 • 12:20"Praeities kartų liudytojai. Lyduvėnų tiltas". Pažintinė laida. (4)(k.)
 • 12:50"Mūsų pareities beieškant". Pažintinė laida. (27)(k.)
 • 13:20Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
 • 13:30"Infostudija". Informacinė laida.(k.)
 • 13:50"Šventės ir tradicijos. Krikštynos". Pažintinė laida.(2)(k.)
 • 14:20Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
 • 14:30"Grįžtantys". Pažintinė laida. (7)(k.)
 • 15:00 "Lūkesčių metai pajūrio krašte. Sukilimas Klaipėdoje 1923 m.". Pažintinė laida. (2) (k.)
 • 15:30Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
 • 15:40"Žemaitijos kraštas". Pažintinė laida.(9)(k.)
 • 16:10"Tauro ragas". Laida medžiotojams.(k.)
 • 16:35"Vyrų šešėlyje. Vanda Mingailaitė - Tumėnienė". Pažintinė laida.(40)(k.)
 • 17:00"Kuriantys". Pažintinė laida. (7)(k.)
 • 17:30"Lietuvos dvarai. Dvarų pritaikymas". Pažintinė laida. (10)(k.)
 • 18:00"Vilniaus universiteto didieji. Misionieriai". Pažintinė laida. (4)(k.)
 • 18:30„Infostudija". informacinė laida.
 • 18:50 "Susitikimai rožyne arba ant muziejaus stogo". Pokalbių laida.(12)
 • 19:20"Sodžius". Laida apie Šiaulių rajoną.
 • 19:40 "Žemė. Žmogus. Žirgas". Dokumentinis filmas.
 • 19:50"Nykstantys ir išnykę Šiaulių rajono vietovardžiai". Pažintinė laida.(6)(k.)
 • 20:05"Susitikimai. Algimantas Treikauskas". Pokalbių laida. (51)(k.)
 • 20:50 Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
 • 21:00„Infostudija". informacinė laida.
 • 21:20Rubrika "Gamta gydo"
 • 21:30 "1863 sukilimas. Sukilėliai". Pažintinė laida.(3)(k.)
 • 22:00"Gyvenimo metodas. Alfredas Jurevičius". Pažintinė laida. (6)(k.)
 • 22:30"Mokslo sriuba". Mokslo ir technologijų populiarinimo laida. (18)(k.)
 • 22:50Rubrika "Specialisto patarimai".
 • 23:00„Infostudija". informacinė laida.
 • 23:30Naktinės pramogos (S)
 • 04:00Programos pabaiga
..