2020 Rugpjūčio 06d, Ketvirtadienis
 • 08:00Programa
 • 08:05"Infostudija". Informacinė laida.(k.)
 • 08:25Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
 • 08:35"Tradicijų šaknys". Pažintinė laida. (2)(k.)
 • 09:05"Savaitės aktualijos". Informacinė laida su vertimu į gestų kalbą. (31)(k.)
 • 09:35"Kalba gimtoji lūposna įdėta. Žemaitiška Kelmiškių tarmė". Pažintinė laida. (2)(k.)
 • 09:05Rubrika "Specialisto patarimai".
 • 10:15„Nidos plenerų potėpiai". Pažintinė laida. (2)(k.)
 • 10:45"Panevėžio pastatų istorijos. Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia". Pažintinė laida. (2)(k.)
 • 11:15Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
 • 11:25"Gyvoji Sūduvos istorija. Bartninkai". Pažintinė laida. (3)(k.)
 • 11:50"Infostudija". Informacinė laida.(k.)
 • 12:10Rubrika "Specialisto patarimai".
 • 12:20"Praeities kartų liudytojai. Klaipėdos tiltai". Pažintinė laida. (3)(k.)
 • 12:50"Mūsų pareities beieškant". Pažintinė laida. (28)(k.)
 • 13:20Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
 • 13:30"Infostudija". Informacinė laida.(k.)
 • 13:50"Šventės ir tradicijos. Vestuvių tradicijos ir papročiai". Pažintinė laida.(1)(k.)
 • 14:20Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
 • 14:30"Grįžtantys". Pažintinė laida. (7)(k.)
 • 15:00 "Lūkesčių metai pajūrio krašte. Sukilimas Klaipėdoje 1923 m.". Pažintinė laida. (2) (k.)
 • 15:30Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
 • 15:40"Žemaitijos kraštas". Pažintinė laida.(9)(k.)
 • 16:10"Tauro ragas". Laida medžiotojams.(k.)
 • 16:35"Vyrų šešėlyje. Marija Kazimiera - Kaupaitė". Pažintinė laida.(39)(k.)
 • 17:00"Kuriantys". Pažintinė laida. (7)(k.)
 • 17:30"Lietuvos dvarai. Biržuvėnų dvarasDvarai ir bajorai". Pažintinė laida. (9)(k.)
 • 18:00"Vilniaus universiteto didieji. Poetai". Pažintinė laida. (3)(k.)
 • 18:30„Infostudija". informacinė laida.
 • 18:50 "Susitikimai rožyne arba ant muziejaus stogo". Pokalbių laida.(11)(k.)
 • 19:20"Sodžius". Laida apie Šiaulių rajoną.
 • 19:40"2019-ieji - Žemaitijos ir vietovardžių metai". pažintinė laida. (k.)
 • 19:50"Nykstantys ir išnykę Šiaulių rajono vietovardžiai". Pažintinė laida.(4)(k.)
 • 20:05"Susitikimai. Birutė Mar". Pokalbių laida. (50)(k.)
 • 20:50 Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
 • 21:00„Infostudija". informacinė laida.
 • 21:20Rubrika "Gamta gydo"
 • 21:30 "1863 sukilimas. Sukilėliai". Pažintinė laida.(3)
 • 22:00"Gyvenimo metodas. Alfredas Jurevičius". Pažintinė laida. (6)(k.)
 • 22:30"Mokslo sriuba". Mokslo ir technologijų populiarinimo laida. (17)(k.)
 • 22:50Rubrika "Specialisto patarimai".
 • 23:00„Infostudija". informacinė laida.
 • 23:30Naktinės pramogos (S)
 • 04:00Programos pabaiga
..