2019 Gegužės 20d, Pirmadienis
 • 08:00Programa
 • 08:05"Infostudija". Informacinė laida.(k.)
 • 08:25Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
 • 08:35"Sveikinimų koncertas". Muzikinė programa.(k.)
 • 09:05"Savaitės aktualijos". Informacinė laida su vertimu į gestų kalbą. (22)(k.)
 • 09:35"Neperskaityti žodžiai". Pažintinė laida. (1)(k.)
 • 09:05Rubrika "Specialisto patarimai".
 • 10:15"Trakų Dievo motina - Lietuvos globėja". Pažintinė laida. (4)(k.)
 • 10:45"Išgirsk mano istoriją". Pažintinė laida. (5)(k.)
 • 11:15Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
 • 11:25"Gyvoji Sūduvos istorija. Keturvalakiai". Pažintinė laida. (17)(k.)
 • 11:50"Infostudija". Informacinė laida.(k.)
 • 12:10Rubrika "Specialisto patarimai".
 • 12:20"Lobiai Anykščių kalvagūbryje. Proistorė ir legendos". Pažintinė laida. (4)(k.)
 • 12:50"Mūsų pareities beieškant". Pažintinė laida. (54)(k.)
 • 13:20Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
 • 13:30 "Infostudija". Informacinė laida.(k.)
 • 13:50"Lietuvių menininkai Prancūzijoje.Jean - Christophe Moncys". Pažintinė laida. (5)(k.)
 • 14:20Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
 • 14:30"Lietuvos mokslininkai. Domas Kaunas". Pažintinė laida. (4)(k.)
 • 15:00"Kuriantys". Pažintinė laida. (8)(k.)
 • 15:30Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
 • 15:40"Paveldas. Vilniaus byla". Pažintinė laida. (1)(k.)
 • 16:10"Tauro ragas". Laida medžiotojams.(k.)
 • 16:35"Vyrų šešėlyje. Aldona Gediminaitė". Pažintinė laida.(27)(k.)
 • 17:00"Reportažai iš Lietuvos požemių. Vilniaus gynybinis žiedas". Pažintinė laida. (4)(k.)
 • 17:30"Kalnai-mano gyvenimas. Trispalvė aukščiausiose žemynų viršūnėse". Pažintinė laida. (5)(k.)
 • 18:00 " Kovo 11-osios kontekstas". Dokumentinis filmas.(k.)
 • 18:30„Infostudija". informacinė laida.
 • 18:50 "Nepriklausomybės kovų verpetuose". Pažintinė laida. (6)
 • 19:20"Sodžius". Laida apie Šiaulių rajoną.
 • 19:40"Žmogus ir gyvūnas". Pažintinė laida. (272)(k.)
 • 20:10 "Susitikimai. Lina Ever". Pokalbių laida. (25)(k.)
 • 20:50 Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
 • 21:00„Infostudija". informacinė laida.
 • 21:20Rubrika "Gamta gydo"
 • 21:30 "Žemaičių vyskupystė. Varniai. Nuo krikšto iki XVII a.". Pažintinė laida. (1)(k.)
 • 22:00"UNESCO objektai Lietuvoje. Kryždirbystė ir kryžių simbolika". Pažintinė laida.(5)(k.)
 • 22:30"Mokslo sriuba". Mokslo ir technologijų populiarinimo laida. (22)(k.)
 • 23:00„Infostudija". informacinė laida.
 • 22:50Rubrika "Specialusis reportažas " (159)
 • 23:30Naktinės pramogos (S)
 • 04:00Programos pabaiga
..