2019 Gegužės 20d, Pirmadienis
 • 09:00Programa.
 • 09:05"Sodžius". Laida apie Šiaulių rajoną. (k.)
 • 09:20Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
 • 09:30„Žmogus ir gyvūnas“. Pažintinė laida.(272)(k.)
 • 10:00"Tauro ragas". Laida medžiotojams.(k.)
 • 10:30„Gydomės Šiaulių ligoninėje". Laida apie mediciną. (k.)
 • 11:00 "Sveikinimų konceras". Muzikinė programa.
 • 11:30"Savaitės aktualijos". Informacinė laida su vertimu į gestų kalbą.(22)(k.)
 • 12:00Rubrika "Specialisto patarimai"
 • 12:10"Susitikimai. Lina Ever". Pokalbių laida.(25)(k.)
 • 12:50"Mes gimę laisvoj Lietuvoj". Koncertas.(k.)
 • 14:00"Lietuvos mokslininkai. Domas Kaunas". Pažintinė laida (4)(k.)
 • 14:30Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
 • 14:40"Nepriklausomybės kovų verpetuose". Pažintinė laida. (6)
 • 15:10"Vyrų šešėlyje. Aldona Gediminaitė". Pažintinė laida.(27)(k.)
 • 15:40"Išgirsk mano istoriją". Pažintinė laida. (5)
 • 16:10 Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
 • 16:20"Reportažai iš Lietuvos požemių. Vilniaus gynybinis žiedas". Pažintinė laida. (4)
 • 16:45"Kuriantys". Pažintinė laida. (8)(k.)
 • 17:10 Rubrika "Specialusis reportažas" (159)
 • 17:20"Lobiai Anykščių kalvagūbryje. Proistorė ir legendos". Pažintinė laida. (4)(k.)
 • 17:50"Mūsų pareities beieškant". Pažintinė laida. (54)
 • 18:20Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
 • 18:30"Mokslo sriuba". Mokslo ir technologijų populiarinimo laida. (22)
 • 18:55"Lietuvių menininkai Prancūzijoje. Jean - Christophe Moncys". Pažintinė laida. (5)
 • 19:25"Kalnai-mano gyvenimas. Trispalvė aukščiausiose žemynų viršūnėse". Pažintinė laida. (5)
 • 19:55Rubrika "Specialisto patarimai"
 • 20:05"Radviliškis šiandien ir rytoj". Laida apie Radviliškio rajoną. (k.)
 • 20:35"Neperskaityti žodžiai". Pažintinė laida. (1)
 • 21:05Rubrika "Kas? Kur? Kada?"
 • 21:15"Žemaičių vyskupystė. Varniai. Nuo krikšto iki XVII a.". Pažintinė laida. (1)
 • 21:45"Edmundas ir Rimvydas Kučinskai". Koncertas.
 • 22:35„Muzikinis projektas "Kelias Nr.77". Šventinė programa.(k.)
 • 23:25Naktinės pramogos (S)
 • 04:00Programos pabaiga
..