2020 Liepos 05d, Sekmadienis
2019.10.18
Žemaičių metais, žemaitijoje trisdešimtoji Ivinskio premija įteikta dzūkams.
Kuršėnuose įteikta trisdešimtoji Lauryno Ivinskio premija už gražiausią metų kalendorių. Laureatu tapo Juozas Žitkauskas, sukūręs „Dzūkų kalendorių“. Kaip premijos įteikimo iškilmėse juokauta, žemaičių metais, žemaitijoje premija įteikta dzūkams.