2020 Vasario 19d, Trečiadienis
2019.10.10
Valdžia iš vienų atima, duoda kitiems - alkanai kultūrai dar labiau mažinamas finansavimas

Vyriausybė rengia planus ir ruošiasi  nurėžti finansavimą muziejams bei apskričių bibliotekoms. Kultūrininkai ir taip gyvena pusbadžiu, todėl su nerimu laukia žiemos. Ministerijos lėšomis muziejai ir bibliotekos apmoka komunalines išlaidas ir ilgalaikio turto remontą bei įsigijimą. Tiesa, iš vienų atimdami, valdžia duos kitiems.